Showing all 5 results

Đến từ TOYOTA- BT Industries (Thụy Điển), thành viên Tập đoàn Công nghiệp Toyota, dòng xe nâng tầm cao (reach truck) TOYOTA- BT  Reflex R&E Series được trang bị động cơ điện, buồng lái ngồi tiện nghi, tải trọng hàng từ 1,4 đến 2,5 tấn, phù hợp cho yêu cầu bốc xếp hàng hóa ở trên cao và đáp ứng cường độ công việc lớn. Mời quý khách xem bài viết chi tiết về dòng xe nâng TOYOTA – BT Reflex R&E Series tại đây.

Xe nâng TOYOTA- BT Reflex R&E Series

Xe nâng điện reach truck 1,4 tấn BT Reflex RRE140

BT RRE140 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) BT Reflex R&E Series, động cơ điện, tải trọng 1,4 tấn.

Xe nâng TOYOTA- BT Reflex R&E Series

Xe nâng điện reach truck 1,6 tấn BT Reflex RRE160

BT RRE160 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) BT Reflex R&E Series, động cơ điện, tải trọng 1,6 tấn.

Xe nâng TOYOTA- BT Reflex R&E Series

Xe nâng điện reach truck 1,8 tấn BT Reflex RRE180

BT RRE180 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) BT Reflex R&E Series, động cơ điện, tải trọng 1,8 tấn.

Xe nâng TOYOTA- BT Reflex R&E Series

Xe nâng điện reach truck 2 tấn BT Reflex RRE200

BT RRE200 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) BT Reflex R&E Series, động cơ điện, tải trọng 2 tấn.

BT RRE250 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) BT Reflex R&E Series, động cơ điện, tải trọng 2,5 tấn.