Showing 1–9 of 17 results

Toyota 8FB Series là dòng xe nâng Toyota đầu tiên áp dụng công nghệ động cơ điện xoay chiều (AC) và Hệ thống Cân bằng Chủ động (SAS – System of Active Stability), 4 bánh, buồng lái ngồi, tải trọng đến 3,5 tấn. Với thiết kế nguyên bản có tính cách mạng, cùng với công nghệ chế tạo đầu bảng của Toyota, dòng xe nâng Toyota 8FB đã thiết lập nên tiêu chuẩn mới kể từ khi ra mắt. Thậm chí dù đã trải qua nhiều năm hoạt động thực tế tại rất nhiều nơi trên thế giới, các mẫu xe nâng Toyota 8FB vẫn chứng tỏ là người dẫn đầu trong phân khúc về sự sáng tạo và hiệu năng. Mời quý khách xem bài viết chi tiết về dòng xe nâng Toyota 8FB tại đây.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1 tấn Toyota 7FB10

Toyota 7FB10 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1 tấn Toyota 8FBH10

Toyota 7FBH10 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1,35 tấn Toyota 8FB14

Toyota 7FB14 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1,35 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1,35 tấn Toyota 8FBH14

Toyota 7FBH14 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1,35 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1,5 tấn Toyota 8FB15

Toyota 7FBH15 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1,5 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1,5 tấn Toyota 8FB15

Toyota 40-7FB15 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1,5 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1,5 tấn Toyota 8FBH15

Toyota 7FBH15 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1,5 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1,75 tấn Toyota 8FB18

Toyota 7FB18 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1,75 tấn.

Xe nâng Toyota 8FB Series

Xe nâng điện 1,75 tấn Toyota 8FBH18

Toyota 7FBH18 là thành viên trong dòng xe nâng điện 4 bánh với ghế lái ngồi Toyota 7FB Series, tải trọng 1,75 tấn.