Showing all 9 results

Toyota 8FBR là dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh, động cơ điện xoay chiều AC tiên tiến, buồng lái đứng, tải trọng từ 1 đến 3 tấn, Toyota 8FBR được trang bị những công nghệ tốt nhất từ Toyota, bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh trước, hệ thống phân bổ lực kéo thông minh, hệ thống cảm biến hiện diện OPS, hệ thống thu hồi năng lượng phanh giúp nâng cao thời gian hoạt động… Mời quý khách xem bài viết chi tiết về dòng xe nâng Toyota 8FBR tại đây.

Toyota 8FBR10 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 1 tấn.

Toyota 8FBR13 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 1,25 tấn.

Toyota 8FBR15 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 1,5 tấn.

Toyota 8FBR18 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 1,8 tấn.

Toyota 8FBR20 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 2 tấn.

Toyota 8FBRS20 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 2 tấn.

Toyota 8FBR25 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 2,5 tấn.

Toyota 8FBR30 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 3 tấn.

Toyota 8FBRS25 là thành viên trong dòng xe nâng tầm cao (reach truck) 3 bánh Toyota 7FBR, đông cơ điện AC, buồng lái đứng, tải trọng 2,5 tấn.