Showing all 5 results

Các mẫu xe nâng sử dụng động cơ để nâng hạ hàng hóa, nhưng không có buồng lái, người điều khiển phải tự dịch chuyển xe nâng

Xe nâng - TOYOTA- BT Staxio W Series

Xe nâng điện bán tự động 1,2 tấn BT SWE120

BT SWE120 là thành viên trong dòng xe nâng bán tự động (đẩy tay) BT Staxio W Series, động cơ điện, tải trọng 1,2 tấn

Xe nâng - TOYOTA- BT Staxio W Series

Xe nâng điện bán tự động 1,4 tấn BT SWE140

BT SWE140 là thành viên trong dòng xe nâng bán tự động (đẩy tay) BT Staxio W Series, động cơ điện, tải trọng 1,4 tấn

Xe nâng TOYOTA- BT Levio P Series

Xe nâng điện bán tự động 2 tấn BT LPE200

BT LPE200 là thành viên dòng xe nâng sàn (tầm thấp) BT Levio P Series, sử dụng động cơ điện, tải trọng từ 2 tấn.

Xe nâng TOYOTA- BT Levio P Series

Xe nâng điện bán tự động 2,2 tấn BT LPE220

BT LPE220 là thành viên dòng xe nâng sàn (tầm thấp) BT Levio P Series, sử dụng động cơ điện, tải trọng 2,2 tấn.

Xe nâng TOYOTA- BT Levio P Series

Xe nâng điện bán tự động 2,5 tấn BT LPE250

BT LPE250 là thành viên dòng xe nâng sàn (tầm thấp) BT Levio P Series, sử dụng động cơ điện, tải trọng 2,5 tấn.