Showing 1–9 of 60 results

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng dầu 1 tấn Toyota 8FD10

Toyota 8FD10 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 1 tấn.

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng dầu 1,5 tấn Toyota 8FD15

Toyota 8FD15 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 1,5 tấn.

Toyota 8FD18 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 1,75 tấn.

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng dầu 2 tấn Toyota 8FD20

Toyota 8FD20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2 tấn.

Toyota 8FDK20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2 tấn, hộp số Powershift

Xe nâng Toyota FGZN/FDZN Series

Xe nâng dầu 2 tấn Toyota FDZN20

Toyota FDZN20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota FDZN/FGZN Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2 tấn

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng dầu 2,5 tấn Toyota 8FD25

Toyota 8FD25 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2,5 tấn

Toyota 8FDK25 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2,5 tấn, hộp số Powershift

Xe nâng Toyota FGZN/FDZN Series

Xe nâng dầu 2,5 tấn Toyota FDZN25

Toyota FDZN25 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota FDZN/FGZN Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2,5 tấn