Showing all 7 results

Toyota 8FDK20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2 tấn, hộp số Powershift

Toyota 8FDK25 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 2,5 tấn, hộp số Powershift

Toyota 8FDK30 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 3 tấn, hộp số Powershift

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng dầu 9 tấn Toyota 8FD90N

Toyota 8FD90N là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ dầu, ngồi lái, tải trọng 9 tấn

Toyota 8FGK20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 2 tấn.

Toyota 8FGK25 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 2,5 tấn, hộp số Powershift

Toyota 8FGK30 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 3 tấn, hộp số Powershift