Showing 1–9 of 19 results

Các mẫu xe nâng sử dụng động cơ đốt trong chạy nhiên liệu xăng

Dòng xe nâng động cơ đốt trong hiệu năng cao mới nhất của Toyota, với các mẫu xe chạy động cơ xăng hoặc dầu (diesel), tải trọng đa dạng từ 1 đến 8 tấn, buồng lái rộng rãi, ghế lái ngồi.

Toyota FGZN/FDZN là dòng xe nâng sử dụng động cơ đốt trong, nhiên liệu xăng hoặc dầu diesel, buồng lái ngồi, tải trọng đến 3 tấn. Dòng xe này được thiết kế đặc biệt phù hợp cho các điểm làm việc ngoài trời  

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng xăng 1 tấn Toyota 8FG10

Toyota 8FG10 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 1 tấn.

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng xăng 1,5 tấn Toyota 8FG15

Toyota 8FG15 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 1,5 tấn.

Toyota 8FG18 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 1,75 tấn.

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng xăng 2 tấn Toyota 8FG20

Toyota 8FG20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 2 tấn.

Toyota 8FGK20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 2 tấn.

Xe nâng Toyota FGZN/FDZN Series

Xe nâng xăng 2 tấn Toyota FGZN20

Toyota FGZN20 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota FDZN/FGZN Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 2 tấn

Xe nâng Toyota 8 Series

Xe nâng xăng 2,5 tấn Toyota 8FG25

Toyota 8FG25 là mẫu xe thuộc dòng xe nâng 4 bánh Toyota 8 Series, động cơ xăng, ngồi lái, tải trọng 2,5 tấn